4


 

 

 

Η Σχολή διαθέτει δύο αίθουσες διδασκαλίας , η μία με ξύλινο δάπεδο ειδικό για την απορρόφηση των κραδασμών και η δεύτερη με ειδικό πλαστικό δάπεδο χορού Harlequin . Τα μαθήματα μπαλέτου συνοδεύονται με πιάνο .

Άνετοι χώροι υποδοχής με έξοδο κινδύνου και φωτισμό ασφαλείας δημιουργούν ένα ιδιαίτερα φιλικό και προπάντων ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές και τους γονείς.

 

 

         

o1  o2  o3  o6  o9  o7

  o8  o4  o5